Procedura przyjęcia do ISSA Polska jest związana z wniesieniem składki członkowskiej:
W celu ubiegania się o członkostwo w ISSA Polska Kandydat powinien wnieść opłatę członkowską w wysokości:

  • 100 PLN – Członek zwykły/stowarzyszony
  • 50 PLN –  Członek student

Prosimy o przelew na konto bankowe wg następujących danych (warunek nie dotyczy kandydatów ubiegających się o członkostwo aktywne):

Odbiorca: ISSA Polska
Numer konta: 09 2530 0008 2016 1068 8589 0001 (NestBank)
Tytułem: Opłata członkowska ISSA Polska – imię i nazwisko

Składka członkowska płatna jest rocznie (na 1 rok).

W przypadku członkostwa w ISSA International opłaty pobiera bezpośrednio ISSA International.