Nowe cele ISSA Polska oraz relacja z Walnego Zgromadzenia 2009

W dniu 17 czerwca 2009 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków ISSA Polska, Stowarzyszenia non-profit zrzeszającego profesjonalistów zajmujących się ochroną systemów informacyjnych. Podczas Walnego Zgromadzenia przyjęto sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Przyjete zostały zmiany w statucie Stowarzyszenia. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Zarządowi.

Na spotkaniu Członkowie organizacji określili nowe cele dalszej działalności Stowarzyszenia.

Podjęto decyzję o rozszerzeniu działalności Zarządu ISSA Polska o zespół Dyrektorów do spraw związanych z kluczowymi obszarami działania organizacji. Lista personalna jest w trakcie ustaleń.

W minionym roku do sukcesów ISSA Polska należy zaliczyć nagrodę "Chapter of the Year 2008", spotkanie Członków z Prezesem ISSA International, wzrost liczby Członków oraz konferencję Semafor i CISSP Day.

Zasadnicze cele ISSA Polska na najbliższy rok to:

  • poprawa atrakcyjności comiesięcznych spotkań merytorycznych
  • modernizacja serwisu www
  • rozszerzenie działań networkingowych
  • rozszerzenie działalności współpracy z innymi organizacjami i firmami nas wspierającymi
  • uregulowanie spraw formalno-prawnych

Zachęcamy wszystkie osoby zajmujące się ochroną informacji do współpracy - razem możemy więcej!

ISSA jest niezależną organizacją skupiającą profesjonalistów zajmujących się bezpieczeństwem informacji. Nie polityka i nie zyski ale etyka i fachowość członków oraz ich profesjonalne oddanie ochronie zasobów informacyjnych są siłą napędową ISSA. Przyłącz sie do światowej sieci profesjonalistów związanych z bezpieczeństwem systemów informacyjnych.

Zarząd ISSA Polska
issa.org.pl

Cele ISSA Polska
Celem "ISSA Polska - Stowarzyszenie do spraw Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych" jest krzewienie wiedzy na temat bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz promowanie zasad i praktyk, które zapewniają poufność, integralność, niezaprzeczalność i dostępność zasobów informacyjnych, a także promowanie i rozwój swoich członków poprzez podnoszenie ich umiejętności zawodowych związanych z ochroną systemów informacyjnych, a w szczególności poprzez:

  • dostarczanie wiedzy związanej z tematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa systemów informacyjnych
  • edukację i promowanie standardów dotyczących bezpieczeństwa systemów informacyjnych
  • opiniowanie wydarzeń i rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa systemów informacyjnych
  • propagowanie potrzeby bezpieczeństwa systemów informacyjnych.