Zarząd

Poniżej przedstawiamy sylwetki aktualnych członków zarządu ISSA Polska. Wszyscy pełnią swoje funkcje społecznie, starając się w miarę możliwości reprezentować środowisko członków ISSA.

Adam Danieluk – Prezes Zarządu
a.danieluk at issa.org.pl
Trzykrotny Prezes Zarządu ISSA Polska. Specjalizuje się w ochronie informacji i systemów pod kątem standardu PCI DSS, ISO 27001, BS 25999. Na co dzień doradza przy wdrażaniu metod zarządzania ryzykiem, koordynuje i prowadzi wdrożenia systemów zarządzania, prowadzi audyty bezpieczeństwa i testy penetracyjne. Jest certyfikowanym specjalistą ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych (CISSP), certyfikowanym audytorem bezpieczeństwa informacji (CISA) oraz certyfikowanym menadżerem bezpieczeństwa informacji (CISM). Doświadczenie w branży finansowej, telekomunikacji, medycznej. Absolwent studiów zarządzania Politechniki Warszawskiej Executive MBA.

Grzegorz Cenkier – Sekretarz Zarządu ISSA Polska
g.cenkier at issa.org.pl
Rzeczoznawca Izby Rzeczoznawców PTI. Członek zarządu w stowarzyszeniu ISSA Polska odpowiedzialny za edukację. Posiada ponad 30 letnie doświadczenie w sektorze informatyki. Od ponad 10 lat gromadzi doświadczenie w obszarach: analizy ryzyka, audytu IT oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wieloletni pracownik Politechniki Warszawskiej i Instytutu Podstaw Informatyki PAN oraz instytucji finansowych i międzynarodowych systemu ONZ. Realizował kilka projektów Unii Europejskiej. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jest ekspertem grupy roboczej ISO/TC307/AHG 2 – Guidance for Auditing DLT Systems , członkiem Steering Group - UN Sustainable Development Goals (SDGs) europejskiego projektu normalizacyjnego - CEN/CENELEC oraz reprezentantem w Komitecie Technicznym PKN 333 Blockchain i Technologii Rozproszonych Rejestrów. Jest członkiem Izby Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI) oraz członkiem Zarządu ISSA Polska. Certyfikowany audytor ISO/IEC 27001, 27002, 27006.

Łukasz Guździoł – Członek Zarządu ISSA Polska
l.guzdziol at issa.org.pl
Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarach GRC, analizy ryzyka, audytu IT oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji. Odpowiada za zespół zajmujący się oceną ryzyka IT w Credit Suisse. W swojej pracy koncentruje się na praktycznych aspektach implementacji dobrych praktyk w zakresie identyfikacji ryzyk IT, wyborze skutecznych sposobów postępowania z ryzykiem i we wdrażaniu efektywnych  mechanizmów kontrolnych. Posiadacz kilku certyfikatów (m.in. CISA, CISSP, Lead Auditor 27001, ITIL V3, Six Sigma) oraz aktywny członek wielu organizacji branżowych. Współzałożyciel forum Technology Risk and Information Security Wrocław. Pasjonat technologii i cyberbezpieczeństwa.

Agnieszka Chodakowska – Członek Zarządu ISSA Polska
agnieszka.chodakowska at issa.org.pl
W ISSA Polska od 2022 roku. Od 2023 roku, jako Lider społeczności lokalnej ISSA Polska w Warszawie (#ISSAPolskaWarszawa), współorganizuje spotkania i wspomaga rozwój zawodowy innych uczestników wraz z utworzonym przez siebie zespołem Liderów #ISSAPolskaWarszawa.
Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w audycie wewnętrznym. Jest audytorem ISO/IEC 27001 i 22301.
Doświadczenie zdobywane w branży finansowej (Kredyt Bank S.A., PKO Bank Polski S.A.) - obecnie w KIR S.A, w szczególności w zakresie zagadnień związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji, zarządzaniem ryzykiem.
Od kilku lat rozwija swoją pasję do cyberbezpieczeństwa uczestnicząc w licznych konferencjach, seminariach oraz ukończyła studia podyplomowe „Zarzadzanie Cyberbezpieczeństwem” w Szkole Głównej Handlowej.
Wspiera działania CSR w ramach wolontariatu w Fundacji Cyberium, angażując innych pracowników w działania CSR. W 2023 roku została wyróżniona w konkursie #CSRPoland i otrzymała nominacje w kategorii CSR Leader 2023.

Marek Kuczyński – Członek Zarządu ISSA Polska
m.kuczynski at issa.org.pl
Absolwent Politechniki Warszawskiej, Poznańskiej oraz Uniwersytetu Łódzkiego. W ISSA Polska/International od 2009 roku, obecnie jako Członek Zarządu/Senior Member. Ekspert, manager, CISO w obszarach bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz informacyjnego, specjalizujący się w tematyce systemowego zarządzania bezpieczeństwem informacji, korporacyjnego GRC (normy i standardy bezpieczeństwa typu: ISO 27xxx, 29xxx, 31xxx, 22301, IEC 62443, NIST i powiązane).
Posiada wiedzę i wieloletnie praktyczne doświadczenia związane z ochroną zasobów informacyjnych firmy, infrastruktury krytycznej, usług kluczowych, cyberbezpieczeństwa ICT oraz ICS.  Specjalista w zakresie prawa do prywatności, ochrony danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorstwa, informacji niejawnych oraz własności przemysłowej i intelektualnej. Łącznie posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu bezpieczeństwa: teleinformatycznego, informacyjnego oraz certyfikacji i akredytacji organizacji w tych aspektach. Specjalizuje się w tematyce zarządzania ryzykiem i incydentami, bezpieczeństwa systemów, audytu, a także informatyki śledczej.
Posiada doświadczenie i znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji, zarządzaniem projektami jak również ochroną organizacji w zakresie zakazu lotów w strefie zakazanej (w tym bezzałogowych statków powietrznych). Uczestniczył w pracach wielu interdyscyplinarnych zespołów zadaniowych, wdrożeniowych i grup roboczych dotyczących szerokorozumianego bezpieczeństwa organizacji. Uczestnik szeregu szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji specjalistycznych.
W zakresie prowadzonych zadań współpracuje z organami Państwa i urzędami administracji państwowej na szczeblu wojewódzkim i centralnym.
Legitymuje się wieloma branżowymi świadectwami i certyfikatami bezpieczeństwa (w tym osobowego). Wieloletni członek organizacji i stowarzyszeń branżowych: ISSA, Rady Programowej CSO Council, SABI, Komitetu ODO KIG, KSOIN.

Artur Markiewicz – Członek Zarządu ISSA Polska
artur.markiewicz at issa.org.pl

Zajmuje się tematem bezpieczeństwa w sieci.
Jest fascynatem tego zagadnienia.
Żyje bezpieczeństwem, żyje z bezpieczeństwa.

Zaprasza Cię do swojego świata.
A w nim doświadczenie z:
 
- konsultacji, projektów
  • Członek Stowarzyszenia ISSA Polska Stowarzyszenie ds Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych;
  • Członek Zespołu Cyfrowy Skaut;
  • Twórca lokalnych społeczności ISSA Polska .local #ISSAPolskalocal;
  • Członek klubu „POZnaj Toastmasters – wtorek”.
- przeszkolenia 
  • ponad 3900 osób z zakresu zagrożeń cybernetycznych,
  • ponad 1500 dzieci z zakresu zagrożeń internetowych, kariery w IT, poznawania technologii,
  • 40 działów IT z zakresu budowania świadomości cyberzagrożeń oraz cyberbezpieczeństwa w organizacji,
  • 160 trenerów cyberbezpieczeństwa.

Piotr Roguski – Skarbnik/CFO
p.roguski at issa.org.pl
Członek Zarządu - Skarbnik ISSA Polska od czerwca 2009 r. Ekspert i manager bezpieczeństwa. Obecnie nadzoruje Zespół Cyberbezpieczenstwa w TAURON Polska Energia SA, w tym prace Architektów Bezpieczeństwa IT i OT oraz Pentesterów. W latach 2013 - 2021 nadzorował dział odpowiedzialny za bezpieczeństwo fizyczne i techniczne oraz infrastrukturę krytyczna w Spółce PGNiG S.A. W latach 2016 – 2018 Pełnomocnik Zarządu PGNiG Serwis Sp. z o.o., odpowiedzialny za utworzenie służb ochrony. Wcześniej kierował pracami Wydziału Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie wdrażał zintegrowany system bankowy, PKI, systemy klasy DLP, SIEM, DAM, MDM, system Zarządzania Tożsamością I&AM oraz współtworzył Polityki bezpieczeństwa i standardy bezpieczeństwa aplikacji. Był pracownikiem Departamentu IT w Banku Handlowym w Warszawie S.A. (member of Citi Group), gdzie między innymi odpowiadał za plany ciągłości działania a także za przetwarzanie danych w systemach IBM AS-400. Jest certyfikowanym specjalistą TISM, licencjonowanym detektywem, pasjonuje się techniką operacyjną i kryminalistyką. Piotr Roguski jest absolwentem Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Ukończył szereg kursów i szkoleń branżowych z zakresu Cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa fizycznego i technicznego a także kurs na członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa. Posiada uprawnienia SEP z grupy G1, G2 i G3 (eksploatacja i dozór) oraz certyfikat Prince 2 Foundation.

Komisja rewizyjna

Poniżej przedstawiamy sylwetki aktualnych członków Komisji Rewizyjnej ISSA Polska.

Marcin Kobyliński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
m.kobylinski at issa.org.pl
Ekspert, manager, CSO/CISO w obszarach bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz informacyjnego, specjalizujący się w tematyce systemowego zarządzania bezpieczeństwem informacji, korporacyjnego GRC (normy i standardy bezpieczeństwa typu: PCI, CommonCriteria, ISO 27xxx i powiązane), rozwiązań korporacyjnych wspierających ten obszar (SOC, SIEM, VA i pokrewne). Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz Zarządzania i MBA na WSZ/POU i Oxford Brookes University. Wieloletni członek KT 182 ds. ochrony informacji w systemach teleinformatycznych w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (www.pkn.pl), członek stowarzyszeń branżowych (ISSA, ISACA), władz ISSA Polska. Członek i przewodniczący Rad Programowych konferencji poświęconych tematyce bezpieczeństwa informacyjnego/IT, prelegent; prowadził zajęcia m.in. na Politechnice Warszawskiej, SGH i innych. Legitymuje się m.in. branżowymi certyfikatami takimi jak: CISM, CRISC, LA 27001, LA 22301, ITIL, Prince2, CAE i innymi. Łącznie posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu bezpieczeństwa: teleinformatycznego, informacyjnego, certyfikacji w sektorach Telco, Finance, Public, IT. W ISSA Polska od 2005 roku; od 2007 członek władz Stowarzyszenia w różnych rolach,
począwszy od obsługi membershipu. Z perspektywy czasu najbardziej docenia w działalności ISSA PL: ludzi zafascynowanych security, wymianę i poszerzenie wiedzy, nowe i nietypowe aktywności, kontakty. Dzięki działalności w ISSA PL brał udział jako przedstawiciel Stowarzyszenia w różnorodnych konferencjach, w pracach grup roboczych zajmujących się tematyką security (ISSA jest zapraszane jako jeden z reprezentantów środowiska branżowego). Zaangażowany m.in. w Radzie Programowej konferencji Advanced Threat Summit 2020 (ATS, https://www.atsummit.pl/).

Krzysztof Bińkowski – Członek Komisji Rewizyjnej
k.binkowski at issa.org.pl
Ekspert informatyki śledczej. Specjalizuje się w tematyce informatyki śledczej, zarządzania incydentami, bezpieczeństwa systemów IT, serwerów Windows, podpisu elektronicznego i cyfrowego. Autoryzowany trener firmy Microsoft, EC-COUNCIL i wykładowca akademicki. Posiada liczne certyfikaty, m.in. MCT, CEI, CEH, ECSA, ECIH, MCSA, MCSE, ACE i inne. ISSA Senior Member oraz członek stowarzyszeń SIIS, KSOIN.

Tomasz Wodziński – Członek Komisji Rewizyjnej
t.wodzinski at issa.org.pl
Posiada wieloletnie praktyczne doświadczenia zawodowe związane z ochroną zasobów informacyjnych firm, architekturą i wytwarzaniem oprogramowania przy silnym nacisku na zapewnienie jakości cyklu wytwórczego oprogramowania. Na codzień zajmuje się identyfikacją i poszukiwaniem najnowszych technik ataków hakerskich na organizacje oraz użytkowników których chroni w cyberprzestrzenii. Z wykształcenia jest magistrem inżynierem, absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Jest wykładowcą na studiach związanych z cyberbezpieczeństwem. Legitymuje się branżowymi certyfikatami bezpieczeństwa CISSP, GCIH, CEH, CISA oraz audytora wiodącego systemu ISO 27001.

Dyrektorzy

Beata Kwiatkowska – Dyrektor ds Członkostwa Wspierającego
b.kwiatkowska at issa.org.pl
Entuzjastka nowych technologii, cyberbersecurity i transformacji cyfrowej jako elementów do budowania wartości biznesowej organizacji.
W branży IT od ponad 20 lat, w cyberbezpieczeństwie od 2013 roku. Współpracując z Partnerami biznesowymi i ich klientami z pasją dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z realizacji licznych projektów przeciwdziałania cyberatakom i redukcji cyberryzyk.
Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie zarządzania strategicznego, studiów MBA Oxford Brookes University, studiów podyplomowych SGH na kierunku „Blockchain, Inteligentne Kontrakty oraz Waluty Cyfrowe” oraz „Zarządzanie Cyberbezpieczeństwiem” w Akademii Leona Koźmińskiego.
Legitymuje się certyfikatem audytora wiodącego systemu ISO 27001 oraz CC (Certified in Cybersecurity). Członkini organizacji branżowych ISSA International, Cyber Women Community (ISC)2 oraz Rady Programowej konferencji SEMAFOR i Security First. Kierując się maksymą „To nie korporacje robią biznes, lecz ludzie” uwielbia pracę z ludźmi i dla ludzi.

Ondřej Kelka – Dyrektor ds wsparcia kanałów elektronicznych
ondra.kelka at issa.org.pl
Ekspert i konsultant w obszarach bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz informacyjnego, specjalizujący się w obszarze testowania aplikacji webowych (OWASP Top Ten) oraz prowadzenia audytów sieciowych (FW, NGFW). Pasjonuje go również dzielenie się wiedzą w ramach szkoleń uświadamiających na temat bezpieczeństwa aplikacji webowych oraz mobilnych.

Mariusz Stasiak vel Stasek – dyrektor ISSA Polska ds. projektu Cyfrowy Skaut

Posiada wykształcenie wyższe specjalizacja „Inżynieria oprogramowania” ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim „Audyt Wewnętrzny w Administracji i Gospodarce” otrzymał certyfikat „Audytor Wewnętrzny” Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Ponadto posiada Certyfikat Auditora Wiodącego ISO 27001 TÜV NORD Polska, Akredytowanego Projekt Managera Prince2 2009 Foundation oraz Certyfikowanego Analityka Wymagań REQB. Wykładowca na studiach podyplomowych MBA Prometriq w tematyce cyberbezpieczeństwa oraz redaktor sekcji oświaty portalu prostetorodo.pl

Zawodowo Inspektor Ochrony Danych w sektorze publicznym, koordynator ds. cyberbezpieczeństwa Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Prywatnie pasjonat socjotechniki oraz motocykli.

Francesco Chiarini – Dyrektor ds. projektów międzynarodowych
f.chiarini at issa.org.pl
Award winning cybersecurity leader on a mission to provide tangible value for organizations by leveraging Incident Response and Cyber Fusion models. Significant experience gained from the private sector (Symantec, HP, now PepsiCo).  Active member of Gartner CISO Coalition, R-CISC, ENISA, ISSA Poland and recently FIRST. Holds multiple cybersecurity certifications, B.Sc. and M.A. graduated. Actively participating into recognized communities for developing/sharing best practices about cybersecurity incident response worldwide.

Roland Kulanek – Dyrektor ds. Rozwoju Kompetencji ICS
roland.kulanek at issa.org.pl
Specjalista z obszaru Bezpieczeństwa Przemysłowych Systemów Sterowania (ICS/OT). Wspiera przedsiębiorstwa i zakłady produkcyjne w obszarze implementacji strategii bezpieczeństwa dla systemów sterowań, automatyki przemysłowej, elementów infrastruktury IT/OT. Współpracuje z przemysłem dostarczając usługi i rozwiązania Rockwell Automation z zakresu Network&Security. W ramach ISSA Polska, pełni rolę Dyrektora ds. Rozwoju Kompetencji ICS, dbając o program i zawartość merytoryczną spotkań Akademii ICS. W trakcie certyfikacji CISSP, CPT, AWS.

Patrycja Żarska-Cynk – Dyrektor ds.Ochrony Danych Osobowych
patrycja.zarska-cynk at issa.org.pl
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku socjologia. Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunku administrator bezpieczeństwa informacji/inspektor ochrony danych, Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego na kierunku inspektor ochrony danych oraz w Instytucie Nauk Prawnych PAN na kierunku – inspektor ochrony danych w sektorze prywatnym. Audytorka wewnętrzna systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27 001:2017 oraz ISO/IEC 27701:2019. Data protection expert w Lex Digital Sp. z o.o., gdzie odpowiada za tworzenie, wdrażanie i nadzór nad systemami ochrony danych osobowych, prowadzi szkolenia., członkini SABI oraz Klubu Absolwentów INP PAN. 
W ISSA Polska członkini rady programowej w projekcie Cyfrowy Skaut i współliderka spotkań #issalocal we Wrocławiu.