Po co powstał program?

Program Mentoringowy Issa Polska powstał, aby wspierać członków Stowarzyszenia w zdobywaniu wiedzy i doświadczenia, radzeniu sobie z wyzwaniami i rozwijaniu kariery zawodowej poprzez relację Mentora i Mentee w procesie mentoringowym.

Program ma również na celu współtworzyć i propagować społeczność ISSA Polska.

Program Mentoringowy w ISSA Polska to:

  • dzielenie się unikatową wiedzą Mentorów z Mentee, którzy są członkami Stowarzyszenia i chcą działać w jego strukturach
  • poszerzenie zakresu kompetencji wszystkich stron biorących udział w projekcie
  • budowanie kultury dzielenia się wiedzą w Stowarzyszeniu
  • budowanie pozytywnego wizerunku Stowarzyszenia
  • wzrost kompetencji
  • wspieranie idei dostępu do rozwoju członków Stowarzyszenia
  • zapewnienie rozwoju najbardziej zaangażowanym i chętnym osobom

Program Mentoringowy dedykowany jest dla Członków Stowarzyszenia ISSA Polska.
Jest bezpłatny.

Informacje dla kandydatów:
DLA MENTORÓW
DLA MENTEE


Nabór do I Edycji Programu:

Nabór odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego online. Link dostępny jest poniżej.

Formularz zgłoszeniowy dla Mentora - już zakończono w edycji 2023!

Formularz zgłoszeniowy dla Mentee - REJESTRACJA

Mentee w zgłoszeniu wybierają Mentora/ów, z którymi chcieliby pracować w procesie mentoringowym.
Sylwetki Mentorów przyjętych do programu będą udostępnione na stronie ISSA Polska.

Harmonogram I Edycji Programu:

Partner merytoryczny