Rejestracja [Tylko dla członków ISSA]  >>> https://forms.gle/B7weEpzA4aStTeGK6 [WYMAGA zalogowania na konto @issa.org.pl]
Data: 04.04.2024 godz. 09:00 - 13:00 - online
Wspólnie z Komisją Nadzoru Finansowego zapraszamy na szkolenie tylko dla członków ISSA Polska dotyczące Rozporządzenia UE dot. odporności operacyjnej sektora finansowego DORA.

Tematem będzie omówienie podejścia Komisji Nadzoru Finansowego do kwestii związanych z wdrażaniem przepisów DORA przez podmioty wskazane i ich poddostawców.

Zwrócimy uwagę na najważniejsze tematy związane z przepisami rozporządzenia DORA w kontekście przepisów komunikatu chmurowego czy rekomendacji KNF.

Wskazane zostaną wymagania dotyczące dokumentowania procesów oraz najczęściej popełniane błędy lub niedoskonałości systemów.

Spotkanie ma na celu usystematyzowanie zagadnień i wskazanie kierunku, w którym zmierza Komisja Nadzoru Finansowego przy wdrażaniu przepisów rozporządzenia DORA. Ma to członkom ISSA Polska łatwiej odnaleźć się w gąszczu różnych aktów prawa i dostosować się do przepisów Rozporządzenia UE dot. odporności operacyjnej sektora finansowego DORA.

Szkolenie realizowane będzie online.
Tylko dla członków ISSA. Rejestracja z adresów @issa.org.pl oraz z adresów prywatnych (wymaga weryfikacji). Koniec rejestracji 03.04.2024 o godz. 18.00
Email z linkiem dostępowym do szkolenia będzie wysłany 2 dni przed wydarzeniem.
Kontakt Michał Zajączkowski.
Rejestracja [Tylko dla członków ISSA]  >>> https://forms.gle/B7weEpzA4aStTeGK6 [WYMAGA zalogowania na konto @issa.org.pl]