Google Cloud Identity

Data 11.10.2022 godz. 18:00 --- Rejestracja
Dane biznesowe użytkowników są jednymi z najcenniejszych zasobów każdej firmy. Ich utrata lub wyciek mogą spowodować przestoje oraz ogromne straty. Zabezpieczenie dostępu do kont użytkowników i ustalenie ram bezpieczeństwa w których użytkownicy mogą się poruszać jest pierwszym krokiem do uchronienia się przed atakami. 

Podczas sesji omówimy platformę Google Workspace z perspektywy administratora i zarządzania bezpieczeństwem organizacji. Przejdziemy przez:

  • tworzenie, zarządzanie i zabezpieczanie kont użytkowników (IAM),
  • dostęp do innych aplikacji przy pomocy Google Cloud Identity (z wykorzystaniem SSO:SAML2 i Secure LDAP)
  • zarządzanie przeglądarkami, komputerami, urządzeniami mobilnymi (Google Device Management) i dostępem do aplikacji (Context-aware access),
  • zabezpieczenie przed wyciekiem danych wrażliwych (Data Loss Prevention) i oznaczanie danych za pomocą Data Labels,
  • analizę zagrożeń i incydentów w ramach Security Center,
  • szyfrowanie danych kluczami klienta i inne.

Prelegent: Kacper Ptasiński
Customer Engineer, Productivity & Collaboration
Kacper wspiera klientów z regionu europy środkowo-wschodniej w procesie analizy i wyboru rozwiązań zwiększających produktywność, kreatywność i komunikację. Od 10 lat zajmuje się wdrażaniem rozwiązań do współpracy i kolaboracji. Przed dołączeniem do Google zbierał doświadczenie w firmach partnerskich, w ramach których przeprowadził setki wdrożeń i tysiące szkoleń na całym świecie.

Data 11.10.2022 godz. 18:00 --- Rejestracja