Rejestracja >>> https://forms.gle/U7MDMRjyotHWEiCa9

Data: 19.04.2023 godz. 18:00
 
Temat szczególnie istotny z perspektywy kolejnych kolejnych najbliższych miesięcy i lat oraz zgodności z dyrektywą. Podczas spotkania zostaną więc przedstawione największe wyzwania związane z Dyrektywą NIS 2 dla operatorów i podmiotów objętych dyrektywą. Ponadto zostaną przedstawione oczekiwania w kontekście implementacji dyrektywy do prawa polskiego i jakie wyzwania postawi to przed organizacjami. Ostatecznie spróbujemy również odpowiedzieć na pytania jak się przygotować i jakie kroki warto podjąć?
 
Prelegentka: Magdalena Wrzosek, Manager w EY EMEIA OT/IoT Cyber Security Hub