Rejestracja: https://forms.gle/42n4bkt4U2Fsf29q7

Data: 26.01.2023 godz. 18:00, spotkanie online

Temat: Yubikey dla Admina

Wstęp do Yubikey:
- czym jest Yubikey
- rodzaje kluczy
- jakie daje możliwości
FIDO U2F/FIDO2 - zabezpieczenia kont na stronach WEB
FIDO2 w połączeniach zdalnych po SSH
Połączenia RDP i smart card
Managery haseł, integracja z KeepassXC
Azure AD po FIDO2/smart card
Szyfrowanie dysków
Bezpieczeństwo fizyczne klucza
Q&A + konkurs z nagrodami

Prelegent: Rafał Rosłaniec
Dyrektor Wsparcia Technicznego w firmie ePrinus, będącej m.in. dystrybutorem kluczy Yubikey. Doświadczenie w cyber security zdobywał przez ostatnie kilkanaście lat, wspierając organizacje komercyjne, publiczne, jak i rządowe w ich staraniach zredukowania ryzyka i zabezpieczenia systemów poprzez wdrożenia projektów m.in. z zakresu: Zarządzania Przywilejami (Privilege Management), Uwierzytelniana Wieloskładnikowego (MFA), Zabezpieczania Dostępu logicznego do danych.

Rejestracja: https://forms.gle/42n4bkt4U2Fsf29q7