Rejestracja >>>

Za nami sześć merytorycznych spotkań w ramach Akademia ISSA: Governance & Processes, w trakcie których poruszaliśmy różne zagadnienia dotyczące wymogów bezpieczeństwa informacji.

Na ostatnim spotkaniu, które odbędzie się 28.11.2023r. będziemy chcieli skupić się nad zagadnieniami, które niesie najpopularniejszy buzz word tego roku – AI.

Podczas spotkania poruszone zostaną następujące kwestie:

- zasady korzystania z „twórczości” AI z punktu widzenia obowiązujących przepisów dotyczących praw autorskich,

- praktyczne wyzwania związane z bezpieczeństwem przy wdrażaniu sztucznej inteligencji takiej jak chatGPT oraz tego, jak kwestie security wpisują się w podstawowe standardy bezpieczeństwa informacji – ISO 27001 i ISO 22301,

- granice odpowiedzialności – na ile obecne przepisy polskiego prawa cywilnego są gotowe, żeby zaprząc AI do pracy.

ZAPRASZAMY także wszystkich Państwa do dodawania  do agendy swoich propozycji tematów, które chcielibyście, aby pojawiły się w formie dyskusji.

Zgłoszenia można kierować do Beaty Kwiatkowskiej lub prelegentów, którymi będą mec. Monika Bogdał oraz mec. Michał Dutkiewicz.

Mec. Monika Bogdał jest specjalistką w zakresie szeroko rozumianego prawa nowych technologii. Kieruje zespołem dedykowanym do obsługi tego obszaru w Kancelarii Prawnej Piszcz i Wspólnicy. Wspiera klientów w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa, zgodności oprogramowania i zarządzania kryzysowego. Z „przepisami o KSC” pracuje od samego początku ich obowiązywania nie tylko w IT, ale również w OT. Od ponad dekady doradza branżom infrastrukturalnym i przemysłowym. Jest audytorem wiodącym ISO 27001.

Mec. Michał Dutkiewicz – radca prawny w Kancelarii Prawnej Piszcz i Wspólnicy, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z cyberbezpieczeństwem i ochroną danych osobowych. Posiada wiedzę na temat ochrony prywatności w działaniach e-commerce, telekomunikacyjnych i w marketingu internetowym. Audytor wiodący ISO 27001, specjalizuje się w tematyce ciągłości działania w branżach przemysłowych i negocjowaniu kontraktów IT.

Rejestracja >>>