Już we wtorek 28 marca pierwsze spotkanie w ramach Akademii ISSA: Akademia ISSA: Governance & Processes, którą prowadzi nasz partner wspierający – Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.
Spotkanie będzie poświęcone nowym przepisom dotyczącym cyberbezpieczeństwa. Z końcem 2022 r. została przejęta dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2555 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii – sławna NIS2. Lepsze powinno być wrogiem dobrego, ale nie zawsze strategiczne założenia udaje się przełożyć na praktyczne stosowanie. Zwłaszcza w prawie. Jak jest w tym przypadku? Dowiesz się tego podczas spotkania!
 
Jak zaplanowaliśmy podróż przez temat NIS2?
Omówimy kolejno następujące zagadnienia:
1. zakres podmiotowy przepisów – komu dojdą obowiązki, a kto już je miał, ale niekoniecznie o nich wiedział,
2. co jest największym trzęsieniem ziemi z punktu widzenia sformułowanych w NIS2 wymogów bezpieczeństwa i może stwarzać problemy przy wdrażaniu,
3. kto, za co i ile zapłaci czyli (ulubiony temat prawników) o tym jak będzie się kształtować odpowiedzialność za naruszenie postanowień NIS2 oraz kto będzie taką odpowiedniości ponosił,
4. jakich zmian będą wymagały krajowe przepisy i czy 19 miesięcy, które zostały żeby je wprowadzić wystarczy, żeby ustawodawca zagwarantował ewolucję, a nie rewolucję w wymogach cyberbezpieczeństwa.
Ponadto będzie możliwość zadawania pytań odnośnie nurtujących Cię kwestii związanych w wprowadzaniem NIS 2 i podzielenia się własnymi spostrzeżeniami z innymi uczestnikami.
 
Kto będzie moderatorem?
Mec. Monika Bogdał jest specjalistką w zakresie szeroko rozumianego prawa nowych technologii. Kieruje zespołem dedykowanym do obsługi tego obszaru w Kancelarii Prawnej Piszcz i Wspólnicy. Wspiera klientów w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa, zgodności oprogramowania i zarządzania kryzysowego. Z „przepisami o KSC” pracuje od samego początku ich obowiązywania nie tylko w IT, ale również w OT. Od ponad dekady doradza branżom infrastrukturalnym i przemysłowym. Jest audytorem wiodącym ISO 27001.