Rejestracja: https://forms.gle/yctN9LC899uHSFRG7

Zapraszamy na spotkanie - Wieczór Literacki związany z premierą książki "Bezpieczeństwo IT. Poradnik" napisanej przez Członków ISSA Polska. Podręcznik, to poszerzona kontynuacja wydanego w roku 2015 Poradnika dla Kancelarii Prawnych. Tym razem nie ograniczamy się do jednego zawodu ale piszemy szerzej dla wszystkich zainteresowanych bezpieczeństwem informacji. Powody dla których zdecydowaliśmy się na napisania znacznie zmienionej i poszerzonej wersji to sukces poprzedniego podręcznika, który dostępny był tylko w wersji elektronicznej a pobrany został przez ponad 1200 zainteresowanych czytelników. To wydanie dostępne będzie również w wersji drukowanej oraz dystrybuowane do wybranych bibliotek na terenie całego kraju, jako egzemplarz obowiązkowy, aby zwiększyć dostępność. Kolejny powód to fakt, że od roku 2015 dynamiczny rozwój cyberbezpieczeństwa spowodował, że zmieniło się bardzo wiele począwszy od sposobów zabezpieczenia urządzeń poprzez rozwój rozwiązań chmurowych aż do zmian w prawie – uchwalenie i wdrożenie przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych – RODO . Autorzy, którzy zaangażowali się w pisanie tej książki starali się unikać specjalistycznego słownictwa i nie stosowali aparatu matematycznego, ale starali się w sposób obrazowy i poprzez podanie przykładów praktycznych zapoznać czytelnika z problemami bezpieczeństwa informacji.
W trakcie spotkania, które odbędzie się 7 marca w godzinach 19:30 – 21:00 w biurze E&Y, Rondo ONZ 1 w Warszawie, będzie niepowtarzalną okazją do poznania autorów podręcznika, a może stać się początkiem nowego wyzwania, ponieważ planujemy kolejne wydanie i szukamy nowych tematów i chętnych, którzy o nich napiszą.

Rejestracja: https://forms.gle/yctN9LC899uHSFRG7